Препринты / Preprints

preprints.lebedev.ru

1997 En

Ваш отзыв

V.I. Zhuravlev , T.S. Fetisova
№ 6 The sky distribution of radio sources with flat spectra
Скачать препринт |Аннотация|

V.I. Bujakas , S.N. Pyshkin , N.I. Snopok , V.F. Troitsky
№ 17 Radioastron space antenna: low-noise amplifiers cooling during ground-based radio-engineerring tests
Скачать препринт |Аннотация|

A.. Caruso , C.. Strangio , S.Yu. Gus’kov , N.N. Demchenko , V.B. Rozanov
№ 18 Interaction of nanosecond laser pulses with plastic foams
Скачать препринт |Аннотация|

V.Yu. Bychenkov , W.. Rozmus , V.T. Tikhonchuk , A.V. Brantov
№ 21 Nonlocal hydrodynamics and electron transport in a plasma
Скачать препринт |Аннотация|

V.N. Ochkin , S.Yu. Savinov , S.N. Tskhai , U.. Czarnetzki , V.. Schulz-von der Gathen , H.F. Dobele
№ 22 Nonlinear optical techniques for plasma diagnostics
Скачать препринт

O.. Arzhatkina , S.. Batygov , M.. Belov , E.. Devitsin , L.. Dmitruk , Y.. Efimov , V.. Fedorov , O.. Khorozova , N.. Kirikova , V.. Kozlov , V.. Makhov , L.. Popov , S.. Potashov , A.. Provorova , N.. Vasiljeva , N.. Vinogradova
№ 24 Further progress in R&D of scintillating fluoride glasses
Скачать препринт |Аннотация|

S.N. Andreev , V.N. Ochkin , S.Yu. Savinov , N.V. Slobozhanov , V.L. Stakhusky
№ 28 IR molecular spectral lines pressure broadening dependence on the relative velocity of colliding particles
Скачать препринт |Аннотация|

V.M. Grishin , A.P. Kostin , S.K. Kotelnikov , B.N. Lomonosov , M.A. Negodaev , S.V. Rusakov
№ 29 Monte-Carlo simulation of a micro-strip gas chamber
Скачать препринт|Аннотация|

V.V. Nikishin , V.F. Tishkin , N.V. Zmitrenko , I.G. Lebo , V.B. Rozanov , A.P. Favorsky
№ 30 Numerical simulations of nonlinear and transitional stages of richtmyer-meshkov and rayleigh-taylor instabilities
Скачать препринт |Аннотация|

I.G. Lebo , V.B. Rozanov , V.F. Tishkin , V.V. Nikishin
№ 31 Computational modeling of the hydrodynamic instability development in shock tube and lazer driven experiments
Скачать препринт |Аннотация|

Yu.P. Shitov , V.D. Pugachev
№ 33 Radio pulsar Geminga
Скачать препринт |Аннотация|

A.V. Smirnov
№ 34 Analytic continuation of a many channel scattering wave function to a bound state pole
Скачать препринт |Аннотация|

A.V. Agaponov , V.M. Fedorov , V.P. Tarakanov
№ 37 Dynamics of magnetic insulation violation in smooth-bore magnetrons
Скачать препринт |Аннотация|

A.V. Agaponov , E.G. Krastelev
№ 38 Double-sided relativistic manetron
Скачать препринт |Аннотация|

A.V. Agafonov , V.S. Voronin
№ 39 Brillouin flow in a magnetron diode as the kinetic model limit
Скачать препринт |Аннотация|

V.M. Kolybasov
№ 42 Monzero orbital momenta in triangle graphs and the pictureof moving singularities
Скачать препринт |Аннотация|

J.. Becker , J.Y. Gesland , N.Yu. Kirikova , J.C. Krupa , V.N. Makhov , M.. Runne , M.. Queffelec , T.V. Uvarova , G.. Zimmerer
№ 43 Vuv emission of Er3+ and Tm3+ in fluoride cfystals
Скачать препринт |Аннотация|

A.N. Lebedev
№ 45 Self-field pinch diodes
Скачать препринт |Аннотация|

A.V. Agaponov , V.A. Bogachenkov , V.A. Papadichev , V.M. Fedorov , V.P. Tarakanov
№ 46 Relativistic magnetron: simulation and experiment
Скачать препринт |Аннотация|

V.V. Andreyanov , A.A. Borisov , I.A. Knorin
№ 55 Radioastron data format & observation modes
Скачать препринт |Аннотация|

A.A. Berezin , V.A. Shcheglov
№ 56 Some aspects of principle in problem of neural physics
Скачать препринт |Аннотация|

V.G. Bakaev , V.Yu. Korol` , I.G. Lebo , N.N. Mel`nik , G.E. Metreveli , A.G. Molchanov , V.V. Nikishin , V.B. Rozanov , G.V. Sychugov , V.F. Tishkin , V.D. Zvorykin
№ 69 Lazer-taget interactions on KrF «Garpun» facility
Скачать препринт |Аннотация|

Автор: admin

14 Мар 2013 в 16:12

Рубрика: Препринт